Ny bogføringslov 2022 med krav til digital bogføring

Er din virksomhed klar til digital opbevaring og bogføring fra 2024? 

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget en ny bogføringslov som bl.a. kræver at selskaber skal foretage digital bogføring og digital opbevaring. Det betyder, at selskabers bogføring samt opbevaringen af bilag skal ske digitalt fra 2024 og efterfølgende øvrige virksomheder og foreninger med en årlig nettoomsætning på over kr. 300.000 to år i træk. 

Overordnet har den nye bogføringslov 2022 det formål, at lette virksomhedernes administrative arbejde igennem digitalisering og automatisering. Desuden effektiviseres de offentliges kontrolmuligheder af bogføringen, så myndighederne lettere kan finde og gribe ind over for fejl, skatteunddragelse og økonomisk kriminalitet.

Digital opbevaring og bogføring sparer tid og fysisk opbevaringsplads samt sikrer at din virksomhed overholder de nye regler.

Digitaliseringen indeholder muligheder for lettere arbejdsgange og skaber fordele, f.eks. kan du spare tid, undgå irriterende administrativt arbejde og få et bedre overblik over virksomhedens økonomi. Dette kan opnås hvis din virksomhed bliver sat rigtigt på skinner i den digitale verden og i forhold til de nye regler.

Den nye bogføringslov 2022 indeholder også opstramninger omkring krav til at virksomheder skal udarbejde beskrivelse af systemer og processer. Der skal udarbejdes beskrivelser af virksomhedens bogføringsprocedurer som sikrer, at virksomhedens transaktioner løbende registreres samt at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis med oplysninger om hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne.

De nærmere retningslinjer for bogføringsloven og krav til digital bogføring er endnu ikke udmeldt fra Erhvervsstyrelsen, så der vil efterfølgende komme yderligere detaljer herom fra Erhvervsstyrelsen, herunder blandt andet.:

  • Kravene til og funktionerne som de digitale bogføringssystemer skal kunne håndtere
  • Hvordan digitalt bogføringssystem skal “kommunikere” med de offentliges systemer

Vi anvender bogføringssystemer som allerede har udmeldt, at deres system overholder/vil overholde de nye krav og kommende detaljerede reguleringer. Herunder Uniconta, e-conomic og Business Central 365.

Ovenstående er ikke udtømmende omkring den nye bogføringslov. 

Brug for rådgivning

Har du brug for hjælp til at sikre, at din virksomhed overholder de nye regler? Vi kan hjælpe dig. 

Ring til os på 48 48 57 57 eller skriv til os og få mere at vide om mulighederne for din virksomhed.

Sidebar

Vores kunder siger

Morten Bøjland

Stifter og ejer – Kirppu Danmark ApS

”Vi har et rigtig godt samarbejde med Pivot Partner, som laver al vores bogføring og regnskab samt klargøring til revisor. Vi er gået fra at være en mindre iværksættervirksomhed til, at vi i dag har 10 selskaber og mere end 100 ansatte.”

Jacob kam

KAM Photographers

“Samarbejdet med Pivot Partner giver stor fleksibilitet og kontrol over udgifterne til bogholderi uden at gå på kompromis med kvaliteten. Samarbejdet er tæt og personligt i det daglige, og vi betragter Pivot Partner som vores eget bogholderi, der altid er til rådighed.”

Elisabeth Staffeldt

Bodano Publishing & Communication ApS

”Pivot Partner står for min bogføring, moms og lønudbetaling. Det sparer mig en masse tid, og det er betryggende, at de varetager det. Jeg modtager altid opgørelser til tiden og får hurtigt svar på henvendelser. Jeg kan varmt anbefale Pivot Partner.”

Læs flere anmeldelser